MHG-jev notranji LED zaslon P4.81 na otoku Bali. Hvala za popoln prikaz, dobro kakovost in najboljšo podporo za naše enajstletne prijateljske odnose sodelovanja.

RockyDirektor